Paweł Biernacki
  •  
 
Doświadczenie samorządowe

Od 2002 roku byłem III kadencje Radnym Rady Miejskiej w Miastku, od 2014 roku jestem radnym powiatowym. Poznałem bardzo dobrze mechanizmy działania samorządu - wiem jak funkcjonuje, które rzeczy są ważne dla jego mieszkańców.


Kandydując do Rady poprzednich kadencji zakładałem sobie min.:

1. Poprawienie infrastruktury obiektów sportowych w Gminie Miastko

- Zostały zbudowane boiska sportowe z nawierzchnią sztuczną przy SP nr 1 i SP nr 2 w Miastku. W szkole podstawowej w Świerznie została wybudowana nowa sala gimnastyczna. W ramach projektu Rządowego „Orlik” zostało wybudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią. Została wyremontowana nawierzchnia boiska przy ul. Słupskiej. Ze środków powiatowych została wybudowana sala widowiskowo-sportowa przy ZSOiT w Miastku.


2. Przeprowadzenie remontu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

- Wymieniony został parkiet w Ośrodku Sportu i Rekreacji, wyremontowano pokoje hotelowe oraz utworzono kilka mieszkań socjalnych na terenie ośrodka.


3. Dbanie o rozwój oświaty na terenie całej Gminy

- Przeprowadzone zostały remonty w przedszkolach i termomodernizacja SP nr 2 i nr 1 w Miastku oraz w szkołach wiejskich w Słosinku, Piaszczynie i Dretyniu. Wyremontowano dach w SP nr 1 w Miastku, powstały nowe place zabaw w szkołach wiejskich w Dretyniu, Świerznie i Słosinku. Szkoły powiatowe na terenie gminy Miastko zostały wyremontowane i odnowione. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nadal funkcjonuje w Tursku.


4. Wspieranie funkcjonujących oddziałów w części miasteckiej Szpitala

- Nie zlikwidowano szpitala w Miastku.


5. Infrastruktura techniczna gminy

-Wspieranie inwestycji drogowych na terenie całej gminy, współpraca z powiatem na rzecz poprawy infrastruktury w gminie Miastko.